کابلشو و دوراهه و کانکتور پیچی

خلاصه توضیح

کابلشو و دوراهه و کانکتور پیچی مطابق با استاندارد IEC

توضیحات تکمیلی


کابلشو و دوراهه پیچی مناسب اتصالات مسی، آلومینیومی و یا بی متال .
کانکتور پیچی مناسب اتصالات مسی، آلومینیومی و یا بی متال .