مفصل حرارتی فشار ضعیف (تا 1000 ولت)

خلاصه توضیح

مفصل حرارتی فشارضعیف تا 1000 ولت با قابلیت اتصال کابلهای قدرت و کنترل.

توضیحات تکمیلی


محصولات و برندهای موجود :

-1
مفصل حرارتی فشار ضعیف ساخت کارخانه Raychem کشور آلمان.
-2
مفصل حرارتی فشار ضعیف ساخت کارخانه GALA کشور هندوستان.