سرکابل 132 کیلوولت خودنگهدار

خلاصه توضیح

سرکابل فشار قوی خود نگهدار مناسب نصب در محیط بیرونی با عایق خشک تا سطح ولتاژ 132 کیلو ولت.

توضیحات تکمیلی